Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Rick Wright, 28 July 1943 – 15 September 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: