Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Porcupine Tree - Time Flies

''She said nothin' ever happens
If you don't make it happen
And if you can't laugh then smile

But after a while you realize time flies
And the best thing that you can do
Is take whatever comes to you
'Cause time flies
And laughing under summer showers
Is still the way I see you now''

Το φοβερό clip του Time Flies από το Incident εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: